Megapoliksen asukkaiden liikkuminen perustuu yksilöllisesti palvelevaan joukkoliikenteeseen ja ihmiset asuvat tiiviisti ja laadukkaasti. Vaurastuva keskiluokka parantaa elämänlaatuaan ostamalla tavaran sijaan korkeatasoisia palveluita ja jokaisen favelan koulussa kasvetaan ekologiseen maailmankansalaisuuteen. Kaupungistumisesta on tullut ihmiskunnalle suuri voimavara – ei uhka maapallon tulevaisuudelle.

Vuonna 2021 myös teollisuusmaiden kaupungit ovat muuttuneet. New Yorkin ja Pariisin väkiluku ei enää kasva, mutta kaupunkilaisten kulutus-, liikkumis- ja asumistottumukset ovat ratkaisevasti muuttuneet. Talojen katoilla on puutarhoja, joissa asukkaat voivat muokata ympäristöään omien tarpeidensa mukaan ja tuottaa samalla ruokaa ja energiaa. Muutosta on ohjannut globaalien uhkien vakavuuden tajuaminen.

Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa.