Dodo haastaa Tampereen selvittämään kaupungin ekologisen onnellisuuden

Posted on October 24th, 2008 in Uncategorized by dodo

Kaupungeilla on parhaat edellytykset tarjota hyvinvointia ekologisesti. Ympäristöjärjestö Dodo ry on kehittänyt onnellisten kaupunkien indeksin, jolla voidaan mitata kaupunkilaisten hyvinvointia, ja suhteuttaa se ekologisen jalanjäljen avulla ympäristöresurssien käyttöön.

Onnellisuuden ja ekologisen kestävyyden suhdetta on tarkasteltava paikallisesti, sillä hyvinvointiin vaikuttavat ratkaisut tehdään nimenomaan kunnissa. Kyselyiden mukaan suomalaisten kokema onnellisuus ei ole lisääntynyt sitten 1970-luvun lopun. Kaupunkien tulisikin nostaa asukkaidensa onnellisuus keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi päämääräksi.

Tampere mittaa asukkaidensa tyytyväisyyttä kuntapalveluihin. Tutkimatta kuitenkin jää, mikä asukkaiden onnellisuuden kannalta on olennaista. Kuinka paljon tyytyväisyys kirjastopalveluihin kertoo tyytyväisyydestä elämään? Saadaanko kaupunkeihin onnellisuutta hoitamalla autoilijoiden liikenneolot paremmiksi? Kun asukkaiden onnellisuutta ei mitata, ei osata myöskään tarttua oikeisiin asioihin.

Hyvinvointiin tulee pyrkiä ekologisesti kestävällä tavalla. Esimerkiksi tamperelaisen ekologinen jalanjälki vuonna 2001 oli 6,7 globaalihehtaaria. Jos kaikki eläisivät ja kuluttaisivat kuten tamperelaiset, tarvitsisimme 3,7 maapalloa. Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa. Siksi Dodo ry haastaakin nyt Tampereen selvittämään oman kaupunkinsa ekologisen onnellisuuden.

Onnellisten kaupunkien indeksi = onnellisuus * eliniänodote / ekologinen jalanjälki

Tampereen ekologinen jalanjälki:
http://www.tampere.fi/kestavakehitys/raportti/ekologinenjalanjalki.html

Tampere Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksessa:
http://www.efeko.fi/fin/tutkimus/kapa_2008/