Muutoksen rytmit

Kaupungit ovat keskiössä, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaupungit tuottavat lähes 80 % maailman hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat 75 % energiasta. Myös maailman väestönkasvu keskittyy kaupunkeihin.

Ilmastohaaste ja halvan öljyn loppuminen vaativat yhteiskunnilta suuria muutoksia. Tulevaisuuden kaupungeissa liikkuminen, energiantuotanto, ruokavalio ja tapamme kuluttaa ovat erilaisia kuin nyt. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi kaupunkien on vähennettävä päästöjään 40 % vuoteen 2025 mennessä. Myös kehittyvien maiden on pystyttävä muuttamaan kehityksensä reittiä ja hillitsemään päästöjensä kasvua. Ilmastonmuutoksen seurausten edessä ja halvan öljyn loppuessa kaupungit ympäri maailmaa ovat alkaneet suhtautua resurssien niukkuuteen vakavasti.

Samalla kun ilmasto- ja energiahaasteet kärjistyvät, kaupungit kasvavat voimakkaasti etenkin kehitysmaissa. Miljardeille kaupunkilaisille aukeaa ensimmäistä kertaa uusia tilaisuuksia hankkia toimeentuloa ja kuluttaa, mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä käsiksi uuteen informaatioon. Kaupungistumisessa on myös toivoa: kaupungit ovat paikkoja, joissa uusia asioita syntyy nopeasti.

Hyvän rytmin avulla kaupungit ja kaupunkilaiset voivat saavuttaa suuria muutoksia lyhyemmässä ajassa, helpommin ja ympäristöä vähemmän kuormittamalla. Hyvän kaupungin rytmi tuottaa hyvää oloa, oivalluksia ja uusia elämyksiä. Hyvässä kaupungissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa elämänrytmiä. Parhaimmillaan hyvä rytmi on fiksua elämää ja erilaisille ihmisille sopivia ratkaisuja. Mikä parasta muutoksen teemme me tavalliset kaupunkilaiset.

Lataa Kaupunkien rytmit -julkaisuja!

Mikä meitä liikuttaa: Liike-kortti (pdf)
Kaupunkien rytmit: Aika-kortti (pdf)

Dodo on kaupunkilainen ympäristöjärjestö. Kaupunkien rytmit käsittelee kaupunkien ajallista ja tilallista kehitystä sekä asukkaiden elämänrytmiä. Teeman avulla Dodo tuo esille esimerkkejä ekologisesti kestävistä ratkaisuista kaupunkien siirtymässä kohti öljyhuipun jälkeistä aikakautta. Dodon mielestä hyvärytmisessä kaupungissa ajankäytöstä kannetaan vastuuta ja elämää tahditetaan omannäköiseksi. Hyvärytmisessä kaupungissa liikkuminen on mielekästä ja kaupunkitila rikasta.

– Kaupunkien rytmit