Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa – NYT

Dodon teesi on jo usean vuoden ajan ollut “Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa”. On aika kokeilla miten tuosta väitteestä voidaan tehdään totta. Hyviä esimerkkejä ja visioita siitä, miten kaupunkien ekologista jalanjälkeä pienennetään kertaheitolla tuntuvasti löytyy ympäri maailmaa. Hyvät esimerkit ja visiot vain leviävät ja siirtyvät kovin hitaasti Suomen, saati maapallon tuhansien ja taas tuhansien kaupunkien todellisuuteen.

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys vaatii paljon nykyistä rohkeampia ja laajamittaisempia tekoja. Radikaalit muutokset muuttuvat usein kesyksi kaunisteluksi virka- ja päätöskoneistossa. Toisaalta painetta muutoksiin ja ennenkaikkea hyvin perusteltuja, konkreettisia ehdotuksia pitäisi tulla ulkoapäin ts. aktiivisilta kaupunkilaisilta, kansalaisjärjestöiltä ja miksei yrityksiltäkin.

Pop-up -> Keep-up
Kaksi viimeistä kesää on ollut täynnä pop-up -kokeilujen karkeloita. Toivomme että nämä pop-upit muuttuvat keep-upeiksi. Näiden kokeilujen pyrkimyksenä on ollut selkeästi onnellisempi kaupunki ja onnellisemmat kaupunkilaiset. Jotta kaupunki muuttuu myös ekologisemmaksi tarvitaan rehellistä analyysia ja arvioita mikä kokeilujen ja uusien kaupunkikulttuurimuotojen vaikutus voisi olla ympäristön hyväksi.

Ehdota kokeilua!

Kutsummekin teidät  mukaan kehittämään mallia, jolla kansalaisyhteiskunta, luottamushenkilöt ja virkamiehet voivat yhteistyössä tehdä kokeiluja, jotka toimiessaan voidaan ottaa osaki kaupunkien suunnitteluperiaatteita ja strategioita.

Ehdottakaa meille kokeilua, joka demonstroi ympäristöystävällisempaa ja onnellisempaa kaupunkia. Ei paperilla, ei presentaatiossa, ei aikajanalla vaan todellisuudessa tässä ja nyt.

Kertokaa lyhyesti:

Miten kokeilu voitaisiin toteuttaa
Miksi se olisi helppo toteuttaa muuallakin ja ottaa pysyväksi käytännöksi
Perustelkaa miten se vähentää kaupungin ekologista jalanjälkeä jostain (yhdestä) seuraavista kategorioista: liikenne, ruoka, energia
Kuvatkaa miten kokeilu hyväksytään myös yleisesti kaupunkilaisten keskuudessa ts. lopputuloksena on myös onnellisempi kaupunki
Miettikää taholtanne henkilöä, joka pystyisi esittämään ehdotuksen kaupungin luottamushenkilölle sekä virkamiehelle uskottavasti, sanavalmiisti, kuitenkin positiivisessä hengessä.

Jos ylläolevat ylläolevat kohdat täyttyvät ehdotuksen osalta, emme näe mitään syytä miksei kokeilua voitaisi toteuttaa jo esim. ensi keväänä!

Alla lyhyitä esimerkkejä kaupunkikokeiluista:

Liikenne – “Kesä-Espa”

Suljetaan pätkä Helsingin Esplanadia autoliikenteltä kahdeksi kuukaudeksi. Kadun sulkeminen on  helppoa ja jokapäiväistä kaupungeissa. Liikenteen hiilijalanjälkeä lasketaan alentamalla kaupungin liikennesuoritetta. Liikennesuoritetta taas lasketaan vaikuttamalla liikennemuodon valintoihin johon vaikutetaan rajoittamalla väyläkapasiteettia olennaisilla sijainneilla (negatiivinen suunnittelukeino) ja toisaalta vastaamalla siihen julkisen liikenteen vuoroilla / pyöräkaistoilla (positiivinen suunnittelukeino). Katujen sulkeminen aiheuttaa taatusti alussa kovaakin vastustusta mutta kun ruuhkia ei ilmene ja pala keskeistä ja komeinta kaupungia saadaan kaupunkilaisten käyttöön niin myötämielisyys vastaavanlaisille muutoksille kasvaa.

Ruoka: “Katukeittiöt”

Rakennetaan yksinkertaisia fasiliteetteja katukeittiöille muutamalle keskeiselle paikalle. Sekä yleiseen että esim. lähiravintolan käyttöön. Kautkeittiöt voivat toimia myös toripaikkoina joissa voidaan järjestää mm. maatilatoreja. Myös kaupoilta kerättävistä hukkaelintarvikkeista, lähituottajilta  ja kaupunkiviljelmiltä voidaan valmistaa isoja aterioita esim.  kaupungiosajuhlien yhteydessä. Orastavat, positiiviset ruoantuotannon jalanjälkeä pienentävät ilmiöt saavat hienot fasiliteeti arkisessa ympäristössä. Ihmiset kiintyvät kaupunkiin ja kiinnostuvat entisestään ruoan alkuperästä. Suomalainen kaupunkitila kaipaa ihmisläheistä funktionaalisuutta – ei vain logistista.

Energia: “Taloyhtiö-syöttötariffi”

Myönnetään oikeus yhdelle taloyhtiölle / taloyhtiöiden ryhmälle myydä sähköä verkkoon. Ongelma on viime kädessä puhtaasti polittiinen, ei tekninen.Taloja ja taloyhtiöitä riittää. Sopivilla kannusteilla (esim. investointituilla) pienenergiantuotanto yleistyy – taloyhtiöille pienetkin säästöt ovat tärkeitä.  Uinuva, puhdas energiatuotannon resurssi saadaan viimein käyttöön ja nollaeenergiatalot mahdollisiksi. Taloyhtiöt toimivat vapaaehtoisvoimin ja ylimääräiset hankkeet voivat tuntua raskailta. Halua kokeiluihin kuitenkin on ja toimiva esimerkki kustannuslaskemilla herättää varmasti kiinnostusta.

Hämmentääkö, innostaako, herättääkö kysymyksiä, keksitkö jo ehdotuksen?

Otathan yhteyttä! Toivomme pikaista reagointia – jo 14.9 mennessä – sillä ehdotusten on tarkoitus olla esillä Megapolis festivaaleilla 6.10. Parhaat (yksi kustakin kategoriasta) valitaan lavalle paneeliin jossa esittäjä, relevantti luottamushenkilö sekä virkamies saavat kertoa miten kokeilusta tehdään totta ja taakse heijastettu aikajana täyttyy kohti toteutusta…! 🙂

Yhteistyöterveisin,

Petra Jyrkäs
Megapolis-koordinaattori
petra.jyrkas@dodo.org
0505168223

Jaakko Lehtonen
Dodon kaupunkiryhmä / hallitus
jaakko.lehtonen@dodo.org
0400606313

 

Comments are closed.